ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 เม.ย. 2565
2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 เม.ย. 2565
3 ขอให้พนักงานตอบแบบประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ (ITA) 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 มี.ค. 2565
4 ขอประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอกตอบแบบประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส (ITA) ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 มี.ค. 2565
5 การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามตัวชี้วัด ITA ปีงบฯ 65 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 ม.ค. 2565
6 ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
23 ธ.ค. 2564
7 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
15 ธ.ค. 2564
8 ประกาศ การโอนงบประมาณายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
03 ธ.ค. 2564
9 เทศบาลตำบลคอกช้างเปิดใช้บริการ BAAC Corperate Banking ในการรับเงิน-จ่ายเงินออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 พ.ย. 2564
10 ประกาศ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
17 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21