ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรื่องการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เลขานุการนายก
  รายละเอียด :

ประกาศเรื่องการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก  เลขานุการนายก

วันที่  17  กันยายน  2556

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 245 คน   
 
 
 
เทศบาลตำบลคอกช้าง
ตำบลแม่หวาด   อำเภอธารโต   จังหวัดยะลา 95170  โทรศัพท์ 0-7328-0137 โทรสาร 0-7328-0026
Copyright © 2009 WWW.KOKCHANGCITY.GO.TH All right Reserved.